ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (19)

Μeme και Πνευματική Γενοκτονία

«Η τηλεόραση είναι η λογοτεχνία των αγραμμάτων, η κουλτούρα των φτωχών, η κτήση των ακτημόνων,

Κύλιση στην Αρχή