Λιανάκης Ιωάννης

Λιανάκης Ιωάννης

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τη διαδικασία επίλυσης μιας εξίσωσης - ανίσωσης 1ου βαθμού σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις!!!

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται στο 1ο Κεφάλαιο της Γεωμετρίας ΕΜΒΑΔΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 του σχολικού βιβλίου. Πρόκειται για μια συλλογή από προβλήματα που λύνονται

Η λέξη ρητός είναι επίθετο και προέρχεται από το ρήμα λέγω. Κάθε ρηματικό επίθετο που έχει την κατάληξη -τος δηλώνει κάτι που είναι εφικτό, κάτι που μπορεί να γίνει.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η θεωρία του 3ου κεφαλαίου της Άλγεβρας με τίτλο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.

Δείτε το παρακάτω βίντεο το οποίο παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του 1ου Κεφαλαίου του βιβλίου μας, ξεκινώντας από τις ταυτότητες.

Μπορείτε να σταματάτε το βίντεο σε διάφορα σημεία μέχρι να διαβάσετε και να καταλάβετε τα παραδείγματα που παρουσιάζει λυμένα.

Παραλείψτε το σημείο που αναφέρεται στη διαίρεση πολυωνύμων, είναι εκτός ύλης!

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η θεωρία του 2ου κεφαλαίου της Άλγεβρας με τίτλο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ.

Σελίδα 1 από 2
Κύλιση στην Αρχή