Ρωσσίδης Θανάσης

Ρωσσίδης Θανάσης

Καθηγητής Τεχνολογίας. Δίδαξε στο 3ο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2011-12

Ανάλυση από τον καθηγητή και τους μαθητές με την αξιοποίηση διαθέσιμης βιβλιογραφίας του τρόπου οργάνωσης μιας

Σελίδα 1 από 2
Κύλιση στην Αρχή