Σταυρουλάκης Εμμ.

Σταυρουλάκης Εμμ.

Καθηγητής  Χημικός, τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2011-2012

ἔστω δὴ ὁ φόβος λύπη τις ἢ ταραχὴ ἐκ φαντασίας
μέλλοντος κακοῦ φθαρτικοῦ ἢ λυπηροῦ.” Αριστοτέλης

Σελίδα 1 από 3
Κύλιση στην Αρχή