Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

στη Βουλή των Ελλήνων

 

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 06/02/2013 και ώρα 13:00 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 6/4-2-2013 πράξη του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, προκειμένου να ανοίξει τις προσφορές των τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων και προτείνει στο Σύλλογο Διδασκόντων την καταλληλότερη προσφορά για την παραπάνω διδακτική επίσκεψη. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1)    Σκύβαλος Γεώργιος, Δ/ντής του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2)    Λιανάκης Ιωάννης, Καθηγητής του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ΠΕ03 -Μέλος

3)    Φασουλάκη Μαρία, Καθηγήτρια  του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ΠΕ02 – Μέλος

4)    Σπυροπούλου  Αικατερίνη, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων – Μέλος

5)    Λουκάκη Ευαγγελία, Πρόεδρος του 15μελούς του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου- Μέλος

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών που κατατέθηκαν και ήταν οι εξής:

1. Connection travel – τιμή κατά άτομο 119 €

2. Kaldi tours – τιμή κατά άτομο 130 €

3. Fioretzis travel – τιμή κατά άτομο 141 €

4. Vai travel – τιμή κατά άτομο 146 €

5. Zet travel – τιμή κατά άτομο 147,50 €

 

Η επιτροπή μετά από συζήτηση επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Connection travel, που ήταν η οικονομικότερη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αναγκών της εκδρομής. Γι'  αυτό τον λόγο συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Σκύβαλος Γεώργιος, Δ/ντής του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2) Λιανάκης Ιωάννης, Καθηγητής του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ΠΕ03 -Μέλος

3) Φασουλάκη Μαρία, Καθηγήτρια  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ΠΕ02 – Μέλος

4) Σπυροπούλου  Αικατερίνη, Πρόεδρος ΔΣ συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων – Μέλος

5) Λουκάκη Ευαγγελία, Πρόεδρος του 15μελούς του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου- Μέλος

 

Άγιος Νικόλαος 06/02/2013

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή