«Για να φτιάξεις µια ιστορία, δεν πηγαίνεις εξαρχής και κατευθείαν στην κορύφωσή της, αλλά αρχίζεις κάπου από τα άκρα ή τις παρυφές

(James Reston, 1991). Αυτός είναι ίσως και ο τρόπος να μαθαίνει κανείς πώς εί­ναι τα σχολεία:

Κοιτάζοντας τις παρυφές, δηλαδή τους μαθητές που έχουν ασυνήθεις ανάγκες και που οδηγούν τους δασκάλους τους στα όρια της αντοχής, της διορατικότητας και των ικανοτήτων τους».

(Μ. Wang, 1995).

 

Η συνεκπαίδευση ή ένταξη είναι µια διαδικασία ενδυνάμωσης της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήματος να απευθύνεται σε όλους του µαθητές.Θεωρείται  µια διαδικασία κάλυψης και ανταπόκρισης σε µια ποικιλία αναγκών όλων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων, µέσω της αύξησης της συμμετοχής στη µάθηση, τις κουλτούρες και τις κοινότητες και της μείωσης και εξάλειψης του αποκλεισµού εντός της εκπαίδευσης και από αυτήν.

 Η προαγωγή της ενσωμάτωσης σηµαίνει παρακίνηση για διάλογο, ενθάρρυνση των θετικών στάσεων και βελτίωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πλαισίων ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις νέες απαιτήσεις στις εκπαιδευτικές δοµές και τη διακυβέρνηση. Εμπεριέχει τη βελτίωση των δεδομένων, των διαδικασιών και των περιβαλλόντων που καλλιεργούν τη µάθηση, και σε επίπεδο µαθητή στο δικό του/της εκπαιδευτικό περιβάλλον, και σε επίπεδο συστήματος για τη στήριξη ολόκληρης της μαθησιακής εµπειρίας.

 

 

Βασικές αρχές για μια ποιοτική ένταξη των μαθητών ΑΜΕΑ στο γενικό σχολέιο

 

  1. 1.   Συμμετοχή όλο και περισσότερων μαθητών ΑΜΕΑ στην εκπαιδευτικη διαδικασια

 Ολα τα παιδιά, αναπηρα και μη, έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο. Σκοπός της συνεκπαίδευσης είναι να διευρύνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προάγει την πλήρη συµµετοχή και τις ευκαιρίες για όλους του µαθητές που είναι. ευάλωτοι στον αποκλεισµό.

Προσοχή! Η πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση δεν είναι από µόνη της αρκετή. Συµµετοχή σηµαίνει ότι όλοι οι µαθητές απασχολούνται σε µαθησιακές δραστηριότητες που έχουν νόηµα για αυτούς.

 

  1. 2.   Εκπαίδευση και κατάρτιση στη συνεκπαίδευση για όλους τους εκπαιδευτικούς

 

Για να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, χρειάζονται τις κατάλληλες αξίες και στάσεις, εµπειρίες και ικανότητες, γνώση και κατανόηση.

Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιµάζονται για να εργαστούν σε συνεκπαιδευτικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και κατόπιν να έχουν ,στα πλαίσια της υπηρεσίας τους ,τη δυνατότητα να επιμορφωθούν, για να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες που θα εµπλουτίσουν την πρακτική της ενσωµάτωσης

 

  1. 3.    Οργανωμένες Υποστηρικές δοµές ώστε να στηρίζουν την  ενσωµάτωση

 

 Εννοείται μια ομάδα διαφορετικών εξειδικευµένων υπηρεσιών, οργανισµών και πηγών, καθώς και επαγγελµατιών που καλύπτουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. ( Γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ΚΕΔΔΥ, κοινωνικές υπηρεςίες Δήμων, ειδικοί εκπαιδευτές κι επαγγελματίες) . Πρέπει να υπάρχει κατανόηση, επάρκεια προσωπικού, πόροι και συνεργασία μεταξύ των τομέων  υγείας , οικογένειας κι εκπαίδευσης.

 

  1. 4.   Ευέλικτα συστήµατα πόρων που προάγουν την ενσωµάτωση

 

 

στην πραγματικότητα, τίποτα δεν γίνεται δίχως χρήματα!Η χρηµατοδότηση των πολιτικών και των δοµών παραµένει ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ενσωµάτωση. Η περιορισµένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε συγκεκριµένες διευκολύνσεις και παροχές µπορεί στην πραγµατικότητα να παρεµποδίσει την ενσωµάτωση και την ισότητα ευκαιριών των μαθητών ΑΜΕΑ.

 

  1. 5.   Πολιτικές που προάγουν την ενσωµάτωση

 

 

η καλή πορεία της ένταξης απαιτεί µια σαφώς εκπεφρασµένη πολιτική. Ο στόχος του σχολείου για όλους οφείλει να προωθείται από όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές και να υποστηρίζεται από το ήθος και την ηγεσία του σχολείου καθώς και από το έργο των εκπαιδευτικών.  Δεν επιτρέπεται ο μαθητής ΑΜΕΑ , κοντά στα πολλά και, συχνά, δυσεπίλυτα προβλήματα του, να έχει να αντιμετωπίσει και την ασάφεια των νόμων, την ελεύθερη και κακή ερμηνεία τους και , τις περισσότερες φορές την ανυπαρξία τους , που τον αφήνει έρμαιο στα χέρια αμαθών και καχύποπτων ανθρώπων.

ο αρχηγός της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι φορέας αυτής της θετικής σκέψης.

 

 

 

 Η συνεκαπίδευση, καθώς και καναι το οτι, ροσδιορισμα θε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ένταξης των μαθητών ΑΜΕΑ πρέπει να έχει στόχο τον αυτοπροσδιορισμό τους. Η έννοια του  αυτοπροσδιορισμού είναι το οτι, όλοι οι άνθρωποι, με και χωρίς ειδικές ανάγκες, έχουν το δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης, για τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Κύλιση στην Αρχή