Διαγωνισμός Έκθεσης για Ευεργεσία - Σχεδιάγραμμα

ΘΕΜΑ: «Οι Εθνικοί Ευεργέτες του 19ου αιώνα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην συγκρότηση

και ανάπτυξη του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Οι έννοιες της φιλανθρωπίας, της φιλοπατρίας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της δωρεάς, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου αναδείχθηκαν στον μέγιστο βαθμό με ιδεατό πρότυπο τη Φιλική Εταιρεία και Φιλόμουσο Εταιρεία.

Με ποιούς τρόπους θα μπορούσε η ευεργεσία να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων πολίτη- κράτους και ως εκ τούτου στην ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας με βάση τις πανανθρώπινες ελληνικές αξίες;» (400-500 λέξεις περίπου)

 

Επεξήγηση εννοιών

Ευεργεσία: καλή, φιλάνθρωπη πράξη την οποία κάνει κάποιος για να ωφελήσει κάποιον άλλο που συνήθως την έχει ανάγκη, παροχή βοήθειας σε κάποιον

Ευεργέτης: αυτός που προσέφερε βοήθεια, ιδίως οικονομική, για να πραγματοποιηθεί κάποιο έργο χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο

Εθνικός Ευεργέτης: αυτός που με όσα προσέφερε ωφέλησε ολόκληρο το έθνος

(Εθνικοί Ευεργέτες το 19ο αιώνα: κάποιοι αγωνιστές & οπλαρχηγοί, έμποροι & καραβοκύρηδες, Έλληνες του εξωτερικού, πλούσιοι άρχοντες, Φιλική Εταιρεία, Φιλόμουσος Εταιρεία )

Φιλανθρωπία: η πράξη, η χειρονομία ενίσχυσης, βοήθειας (οικονομικής κυρίως) προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη

Ανιδιοτελής προσφορά: το να προσφέρεις στους άλλους χωρίς να περιμένεις ανταλλάγματα, χωρίς να προσπαθείς να εξυπηρετήσεις το προσωπικό σου συμφέρον.

Δωρεά: η παραχώρηση χωρίς αμοιβή ή αντάλλαγμα, χρηματικού ποσού, ακίνητου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου που προσφέρει κάποιος στο κράτος, σε κοινωφελές ίδρυμα ή σε ιδιώτη

Αλληλεγγύη: το ηθικό καθήκον της αλληλοβοήθειας, της υποχρέωσης που έχουν τα μέλη μιας ομάδας να υποστηρίζονται και να ενισχύονται αμοιβαία

Φιλότιμο: ιδιαίτερη, αυξημένη ευαισθησία, σε σχέση με την προσωπική τιμή, την αξιοπρέπειά κάποιου και γενικότερα με την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι (η κοινωνία, το περιβάλλον) γι΄ αυτόν, προθυμία, ευσυνειδησία στην εκτέλεση καθήκοντος, εργασίας

Φιλική Εταιρεία: μυστική εταιρείαπου σχηματίστηκε για την προετοιμασία επανάστασης για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Φιλόμουσος Εταιρεία: δύο φιλολογικές εταιρείες που δημιουργήθηκαν επί τουρκοκρατίας λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Κύριος στόχος τους ήταν η ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου των Ελλήνων. Και οι δύο συνέβαλαν στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού. Αυτές ήταν:

 

Πανανθρώπινες ελληνικές αξίες: φιλανθρωπία, ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, φιλότιμο, σεβασμός, δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία, δημοκρατία

Η προσφορά των Εθνικών Ευεργετών

- πολεμικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της Ελληνικής Επανάστασης

- έχτισαν σχολεία, εκκλησίες, δημόσια κτίρια

- έφτιαξαν νοσοκομεία & ορφανοτροφεία

- χρηματοδότησαν την έκδοση βιβλίων / εφημερίδων

- ενίσχυσαν τους φτωχούς

- χρηματοδότησαν δημόσια έργα

- έδιναν υποτροφίες

- ίδρυσαν βιβλιοθήκες

- ενίσχυσαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους

Þ η Ελλάδα κερδίζει την ελευθερία της από τους Οθωμανούς & συγκροτείται σε κράτος

 

Η σημερινή κατάσταση

- οικονομική κρίση

- πολιτική κρίση

- προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα

- απουσία ουσιαστικού κράτους πρόνοιας

- κοινωνικά προβλήματα: φτώχεια, ανεργία, βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός

- η έλλειψη ευεργεσιών οδηγεί στο δανεισμό (καθεστώς εξάρτησης από άλλες χώρες)

 

Λόγοι απουσίας πράξεων ευεργεσίας στις μέρες μας

- η υλιστική εποχή μας, που δίνει προτεραιότητα στα υλικά αγαθά έναντι των πνευματικών αγαθών ή ηθικών αξιών

- ο εγωισμός, η πλεονεξία και η απληστία που κυριαρχούν σήμερα

- η καχυποψία πως ακόμα και να δοθούν κάποια χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν σωστά ή θα τα καταχραστούν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία

- πολλά παραδείγματα από την ιστορία ότι η Ελλάδα έχει φανεί αγνώμων (= αχάριστη) σε όσους την ευεργέτησαν

 

Συμβολή ευεργεσίας στην ανάταξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας

- επίλυση κοινωνικών προβλημάτων

- αναπλήρωση του κράτους

- οικονομική συμβολή στη λειτουργία της κρατικής μηχανής

- κράτος δικαίου

- κράτος πρόνοιας / υγεία / περίθαλψη

- χρηματοδότηση θεσμών & ιδρυμάτων

- αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων

- κοινωνική πρόοδος

- παιδεία / εκπαίδευση

- ενίσχυση του πολιτισμού, των τεχνών & των γραμμάτων

- ενίσχυση των επιστημών & της έρευνας

- αθλητισμός

- κέντρα νεότητας

- υποτροφίες / φοιτητικές εστίες

- αποπληρωμή δανείων

- νέες θέσεις εργασίας / καταπολέμηση ανεργίας

- εξυγίανση πολιτικού συστήματος

- στέγη – τροφή σε άνεργους / άστεγους / ηλικιωμένους

- ουσιαστική ένταξη μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

- δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής φροντίδας

- άμεση ανακούφιση των ευπαθών ομάδων (άστεγοι, φτωχοί, άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.)

 

 

 

Πρόλογος: Γενική εισαγωγή στο θέμα

(εξηγούμε τις έννοιες ευεργεσία – Εθνικός Ευεργέτης)

(ρητό)

 

Κύριο Μέρος

1η παράγραφος: Συνοπτική αναφορά στο έργο των Εθνικών Ευεργετών του 19ου αιώνα

& των αποτελεσμάτων τους

2η παράγραφος: Συνοπτική περιγραφή της σημερινής κατάστασης.

(Γιατί χρειάζεται η ευεργεσία σήμερα; Γιατί δεν υφίσταται;)

3η παράγραφος κ.εξ.: Συμβολή ευεργεσίας στην ανάταξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

(επιλέγω τους τομείς που θεωρώ σημαντικότερους και αιτιολογώ τις σκέψεις μου)

 

Επίλογος: ανακεφαλαίωση – συμπέρασμα – προσωπική γνώμη – (ρητό)

 

Αποφθέγματα με θέμα την ευεργεσία

 • Αν σ' ευεργετήσουν, ποτέ μην το ξεχνάς, αν ευεργετήσεις, ποτέ μην το θυμάσαι. Σαρον Πιερ
 • Είναι ανθρώπινο να ακούς να σε κακολογούν μετά από μια ευεργεσία που έκανες. Μέγας Αλέξανδρος
 • Εύ ποιείν (Ευχάριστο πράγμα η ευεργεσία) Αριστοτέλης
 • Ευεργέτας τίμα (Να τιμάς τους ευεργέτες σου) Περίανδρος
 • Η ευεργεσία που κάνεις από ανάγκη, δεν έχει ποτέ καμία αξία. Φραγκλίνος
 • Η μεγαλύτερη εκδίκηση εναντίον εκείνου που σε έβλαψε, είναι να τον ευεργετήσεις.
 • Η μνήμη για τις προσβολές είναι πιο μακροχρόνια, παρά η μνήμη για τις ευεργεσίες. Μπουάστ Π.
 • Η υπόμνηση της ευεργεσίας είναι κατακριτέα. Δημοσθένης
 • Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας. (Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες αυτούς που ευεργέτησαν, παρά αυτοί που ευεργετήθηκαν τους ευεργέτες τους) Αριστοτέλης
 • Μικρές ευεργεσίες, εάν δοθούν στην κατάλληλη στιγμή, κάνουν την εντύπωση πιο μεγάλη. Δημόκριτος
 • Να θυμάσαι τις ευεργεσίες που σου έκαναν και να ξεχνάς τις ευεργεσίες που έκανες. Κλεόβουλος
 • Να τιμάς του ευεργέτες σου. Περίανδρος
 • Ο ευεργέτης μοιάζει με το άρωμα. Βύρων
 • Ουδείς χειρότερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα φίλο. Ελληνική Παροιμία
 • Πικρή είναι η απογοήτευση όταν σπείρεις ευεργεσίες και θερίσεις ύβρεις. Πλαύτος
 • Πρέπει κανείς να συμπληρώσει το ευεργέτημα που έκανε, συγχωρώντας την αχαριστία του ευεργετηθέντος. Τεριέ
 • Στην ευεργεσία δεν υπάρχει υπερβολή. Μπέικον Φράνσις
 • Τις προσβολές γράψτε πάνω στην άμμο, τις ευεργεσίες χαράξτε πάνω στο μάρμαρο. Μπουάστ Π.
 • Υπάρχουν ευεργεσίες που μοιάζουν με ενέδρες. Μαρτινώ
 • Φαίνεται ότι κανείς δεν προτιμάει να ευεργετήσει άλλους, όταν η ευεργεσία του θα παραμείνει μετά άγνωστη. Αριστοτέλης
 • Χάρις χάριν τίκτει (Η ευεργεσία ανταποδίδεται) Σοφοκλής

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή