Τάξη Β, ενότητα 3η

 

Αρχαίο κείμενο

Μετάφραση

1

Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ

Στην υπόλοιπη ζωή, λοιπόν,

2

ἴσως τις οὐκ ν κβάλλοι τν τοιαύτην πιείκειαν ·

ίσως δε θα μπορούσε κανείς να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια προς γνωστούς και φίλους·

3

καγὰρ δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα εἶναι φιλόφιλον καὶ φιλόπατριν

γιατί πράγματι πρέπει ο καλός άντρας να αγαπάει και τους φίλους και την πατρίδα του

4

καὶ συμμισεν τος φίλοις τος χθρος

και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του

5

καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους·

και να αγαπάει τους ίδιους φίλους·

6

ταν δὲ τις ναλαμβάν τθος τς στορίας,

όταν, όμως, κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού,

7

χρὴ πιλαθέσθαι πάντων τῶν τοιούτων

πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά

8

καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν

και πολλές φορές, από τη μια, να επαινεί και να τιμά

9

τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς,

με τους μεγαλύτερους επαίνους τους εχθρούς,

10

ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο,

όταν οι πράξεις (τους) το απαιτούν,

11

πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ ψέγειν πονειδίστως τος ναγκαιοτάτους,

ενώ πολλές φορές, από την άλλη, να ελέγχει και να κατηγορεί κατά τρόπο αισχρό τους στενούς συγγενείς,

12

ὅταν τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν αμαρτίαι τν πιτηδευμάτων.

όταν αυτό αποδεικνύουν τα σφάλματα στις πράξεις τους.

13

Ὥσπερ γὰρ ζῴου ἀφαιρεθεισῶν τῶν ὄψεων

Όπως ακριβώς όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του

14

χρειοται τλον,

αχρηστεύεται ολόκληρος,

15

οὕτως ἐξ ἱστορίας ναιρεθείσης τς ληθείας

έτσι κι από την ιστορία εάν λείψει η αλήθεια

16

τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς γίνεται ἀνωφελὲς διήγημα.

ό,τι απομένει από αυτήν γίνεται ανώφελο διήγημα.

 

Ερωτήσεις κατανόησης

  1. 1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός φίλου προς τους συντρόφους του σύμφωνα με τον Πολύβιο;

Σύμφωνα με τον Πολύβιο, ο σωστός φίλος πρέπει να αγαπάει τους φίλους του, να μισεί τους εχθρούς των φίλων του και να αγαπάει τους φίλους των φίλων του.

  1. 2. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του;

Ο ιστορικός πρέπει να αντιμετωπίζει με αμεροληψία και αντικειμενικότητα τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ξεχάσει τις προσωπικές του συμπάθειες και αντιπάθειες, τιμώντας και επαινώντας πολλές φορές τους εχθρούς του με τους μεγαλύυτερους επαίνους, όταν οι πράξεις τους είναι σωστές. Από την άλλη, θα πρέπει να ελέγχει και να κατηγορεί με αυστηρότητα τους φίλους και τους συγγενείς του, όταν έχουν διαπράξει σφάλματα.

  1. 3. Ποιες συνέπειες έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου η μη τήρηση των προϋποθέσεων που εκθέτει ο Πολύβιος;

Όταν το ιστορικό έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, όταν δεν υπηρετεί την αλήθεια, οι συνέπειες για την ποιότητά του είναι ολέθριες. Ο Πολύβιος χαρακτηρίζει την ιστορία χωρίς αλήθεια ανώφελο διήγημα, δηλαδή ένα ανούσιο κείμενο, το οποίο δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον αναγνώστη του. Μάλιστα, παρομοιάζει την ιστορία με ένα ζωντανό οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι, όπως όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του αχρηστεύεται, το ίδιο άχρηστη και ανώφελη είναι και ιστορία, όταν της λείπει η αλήθεια.

Παράλληλα κείμενα

 

  1. 1. Ποιο είναι το χρέος του ιστορικού σύμφωνα με την Άννα Κομνηνή και τον Προκόπιο;

 

Η Άννα Κομνηνή υποστηρίζει πως ο ιστορικός έχει χρέος να ξεχάσει την αγάπη και το μίσος, όταν συγγράφει το έργο του. Αναφέρει πως συχνά πρέπει να εγκωμιάζει τους εχθρούς του με τους μεγαλύτερους επαίνους, όταν το επιβάλλουν τα γεγονότα, με άλλα λόγια όταν οι πράξεις τους είναι σωστές. Αντίθετα, θα πρέπει να ασκεί έλεγχο και κριτική στα αγαπημένα του πρόσωπα, όταν οι πράξεις τους είναι λανθασμένες. Έτσι, ο ιστορικός δεν πρέπει να διστάζει να κατηγορεί τους φίλους και να εγκωμιάζει τους εχθρούς, ανάλογα με τις πράξεις τους. Με άλλα λόγια, το χρέος του ιστορικού σύμφωνα με την Άννα Κομνηνή είναι να συγγράφει ανεπηρέαστος από προσωπικά πάθη και συναισθήματα, να υπηρετεί την αλήθεια και να διακρίνεται από αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

 

Ο Προκόπιος θεωρεί την αλήθεια απαραίτητη στην ιστορική συγγραφή. Ο ιστορικός οφείλει να ακολουθεί αυτή την αρχή όταν συγγράφει το έργο του και να μην αποκρύπτει τα σφάλματα και τις αποτυχίες ακόμα και των πιο οικείων του προσώπων. Ο Προκόπιος τονίζει πως ο ιστορικός έχει χρέος να καταγράφει τα γεγονότα με ακρίβεια, όπως, δηλαδή, συνέβησαν στην πραγματικότητα, είτε ήταν καλά, είτε κακά.

 

 

 

  1. 2. Ποια κοινά σημεία παρουσιάζουν οι απόψεις που διατυπώνονται στα παράλληλα κείμενα και στο κείμενο της Ενότητας;

 

Και οι τρείς ιστορικοί (Πολύβιος, Άννα Κομνηνή, Προκόπιος) διατυπώνουν τις απόψεις τους για το ποιο είναι το χρέος ενός ιστορικού. Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι ένας ιστορικός πρέπει να υπηρετεί τις αρχές της αλήθειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Και στα τρία αναφέρεται ότι ο ιστορικός θα πρέπει να είναι δίκαιος και αντικειμενικός ακόμα και απέναντι στους φίλους του και να μη διστάζει να καταγράφει στο έργο του τα λάθη που διέπραξαν.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ρουμπελάκη Ανθή

Καθηγήτρια φιλόλογος ,τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή