Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί υποψηφιότητες για την εκλογή Δ.Σ και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 02/11/2020 οι εκλογές  για την ανάδειξη νέου Δ.Σ θα επαναληφθούν την Τετάρτη 04/11/2020 από 13:15-15:00 στο χώρο του σχολείου  (καθώς δεν συμπληρώθηκε το 1/3 των μαθητών όπως απαιτείται από το καταστατικό ώστε η εκλογική διαδικασία να θεωρείται έγκυρη).

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι  ταμειακά ενήμεροι γονείς.

ΤΟ ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έλαβα Γνώση ο κηδεμόνας: ……………………………………………………………………………………………

Κατηγορία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Κύλιση στην Αρχή