Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Βουλή των Ελλήνων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη επίσκεψη των μαθητών της 3ης Γυμνασίου

Κύλιση στην Αρχή