Το προοίμιο της Ιλιάδας                                                                     στίχοι 1-7

 

προοίμιο = εισαγωγή, πρόλογος του επικού ποιήματος

ΙΛΙΑΔΑ Π 684-867: Το κύκνειο άσμα και ο θάνατος του Πάτροκλου

Κύλιση στην Αρχή