Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την ημερήσια εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο

Το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου  ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία

Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 27.01.2014 και ώρα 13:15 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Βουλή των Ελλήνων

Το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ανακοινώνει πως οι μαθητές/τριες του σχολείου

Το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ανακοινώνει πως οι μαθητές/τριες του σχολείου

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την μονοήμερη εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδα 1 από 2
Κύλιση στην Αρχή