Το προοίμιο της Ιλιάδας                                                                     στίχοι 1-7

 

προοίμιο = εισαγωγή, πρόλογος του επικού ποιήματος

Κύλιση στην Αρχή