Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την ημερήσια εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του  3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 27.01.2014 και ώρα 13:15 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Βουλή των Ελλήνων

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την μονοήμερη εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Βουλή των Ελλήνων

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή  23.01.2015 και ώρα 12:00 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή , 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00,η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών

Κύλιση στην Αρχή