Κατά τις εκλογές του 15μελούς συμβουλίου του Σχολείου μας εξελέγησαν οι παρακάτω μαθητές:

Έγιναν σήμερα οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου μας. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Συγκροτήθηκε σε σώμα το 15μελές συμβούλιο του σχολείου ως εξής:

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 3-10-2014 οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μας και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Συγκροτήθηκε σε σώμα το 15 μελές του σχολείου μας ώς εξής:

Κύλιση στην Αρχή