Κόκκας Γεώργιος

Κόκκας Γεώργιος

Αναπληρωτής καθηγητής -Θεολόγος τοποθετήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου το σχολικό έτος 2016-17

Κύλιση στην Αρχή