Παπαδάκη Ιωάννα

Παπαδάκη Ιωάννα

Καθηγήτρια μουσικής, διδάσκει στο 3ο Γυμνάσιο  για συμπλήρωση ωραρίου της από το 2ο Γυμνάσιο όπου ανήκει οργανικά.

Παρακολουθείστε μια ξενάγηση - αναφορά στην  Heavy Metal μουσική από τον μαθητή  Μουστάκα Σπύρο, στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής!

Κύλιση στην Αρχή