Πυθαρούλη Όλγα

Πυθαρούλη Όλγα

 Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας ,τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011

Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι απλώς διαβάζοντας τα βιβλία αναπτύσσονται, όμως δεν έχουν έτσι ακριβώς τα πράγματα.

Μπορείτε να εργαστείτε πάνω σε ασκήσεις Γραμματικής για το Deutsch – ein Hit! 1” .Πατήστε εδώ

Δείτε το τραγούδι των αριθμών

Κύλιση στην Αρχή