Ρουμπελάκη Ανθή

Ρουμπελάκη Ανθή

Καθηγήτρια φιλόλογος ,τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011

 

Ορισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια συνομοσπονδία είκοσι επτά δημοκρατικών ευρωπαϊκών κρατών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

q Διαβάζω μια φορά ολόκληρο το κείμενο για να αποκτήσω τη συνολική του εικόνα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  • Ο πρόλογος είναι η πρώτη εντύπωση που δίνουμε στον αναγνώστη μας, γι’αυτό πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα.
Σελίδα 7 από 17
Κύλιση στην Αρχή