Φουρνιώτης Δημήτρης

Φουρνιώτης Δημήτρης

 Καθηγητής  Αγγλικής Γλώσσας,τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011

Μάθε πῶς γράφεται το όνομά σου στη Γραμμική Β΄ γραφή;

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα

Σελίδα 1 από 3
Κύλιση στην Αρχή